Obchodní podmínky

 • Všeobecně

  1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na Bachata Magic Festival 2018 (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě webových stránek www.bachata-magic.com.

 • Postup při nákupu vstupenek

  2.    Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím webových stránek www.bachata-magic.com, v sekci VSTUPENKY. Z platebních možností je možné vybrat si mezi bankovním převodem a okamžitou platbou kartou. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

  3.    S cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových www.bachata-magic.com v sekci VSTUPENKY. Výše plateb jsou závislé na konkrétním časovém období a typu vstupenek.

  4.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 • Reklamační řád

  5.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených na webu www.bachata-magic.com se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

  6.    Zaplacené vstupné je nevratné. Vstupné (fullpass) je možné pouze převést na jinou osobu.

  7.    Zakoupenou vstupenku je možné vyměnit do 20. března 2018.

  8.    Výměna vstupenky je možná pouze za ten samý typ. To znamená fullpass leader za fullpass leadera, fullpass follower za fullpass followera a fullpass couple za fullpass couple.

  9.    Výměnu vstupenky může provést pouze její majitel prostřednictvím emailové žádosti, ve které bude uvedeno číslo lístku, jméno nového majitele a jeho email.

  10.   V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který zakoupil vstupenku a poskytl svůj kontakt (e-mail), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena.

  11.   Dojde-li ze strany Bachata Magic k úplnému zrušení Akce, bude zákazníkovi vráceno vstupné v plné výši bez poplatků.

  12.   Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vrátit zákazníkovi vstupné v plné výši a tím zrušit platnost jeho vstupenky.

  13.   Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@bachata-magic.com.

 • Provozovatel

  Bachata Magic z.s.

  Sídlo: Kryšpínova 527/2, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy

  Identifikační číslo osoby: 05757321